Доколку сте заинтересирани за соработка со Задруга Агро Фуд, Ве молиме да го пополните формуларот што следи подолу. Со пополнување на овој формулар, немате никаква правна одговорност. Сите информации остануваат во Задруга Агро Фуд.

Целта на овој формулар е да ги идентификува сите потенцијални соработници, како формални и неформални земјоделски стопанства, и да понудиме помош и соработка.