Иницијатива за формирање на земјоделска задруга

За дополнителни информации прочитајте ги следните документи:
Средбата на иницијативниот одбор е закажана за 15.10.2018 година во Тетово со почеток во 20 часот.
Повеќе информации на следниот телефонски број 075-209-876
Регистрација во ЕРЗС

Регистрација во ЕРЗС

 

2. Регистрација за правни лциа
  1. – Тековна состојба
  2. – Имотен лист (ако се изнајмува, договор на нотар)
  3. – Уплатница
  4. – Формулар – барање за упис (се добива во канцеларијата на Министерство за земјоделие)

 

3. Регистрација за физички лица
  1.  – Имотен лист од сопственикот на земјиштето (мора да биде земјоделско обработливо земјиште)
  2. – Копија од лицна карта на сопственикот (договор на нотар во случај на закуп)
  3. – Копија од трансакциска сметка на сопственикот
  4. – Апликација (формулар за пополнување)
  5. – Уплатници (една уплатница од 250 денари и една од 50 денари)