Владата ги усвои Програмите за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за 2018 година

Владата на 50-тата (23.01.2018) седница усвои неколку Програми по предлог на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, како и информации за распишување на јавни огласи за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари и над 3 хектари. На вчерашната седница се усвоија Програмите за финансиска поддршка на земјоделството и на…